HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Balady Balada o Ledovém Králi Laartarach O Lorenovi Pod vodopádem
              Eleanor Modré chvíle
Orwarské rasy Lidé Rikhové Pulové Krollové Endirové
Mapy Mapa Orwaru Mapa Coolvinu Mapa Balatoru Mapa Tilgaru
Na pozadí Orwarští čarodějové Stíny nad Orwarem Můzy v Orwaru Božstva
Obrazová dokumentace pic

Čarodějové v Orwaru

Orwarské knížectví, jako následovník staré Wheerie, trpělo několika nešvary, zdědenými po rozpadlé říši. Jedním z nich byl i nesmírně podezíravý, až nepřátelský postoj k lidem magicky činným. Proto se v povědomí lidí uchovaly vzpomínky jen na tak výrazné a kladné osobnosti, které nikomu nezadaly příčiny k nějakému negativnímu postoji. Nebylo jich mnoho, vlastně tři a se všemi už jste se seznámili. Byli to Hynert Vasin, který si v nepřítomnosti vysloužil honosný titul první mág Orwaru, Ilkas Vinier z Kruxu, řečený Plamen, díky němuž byli Soghronští skřeti zahnání zpět do svých nehostinných hor na severu a Zhorgan, který byl sice znám spíš jako alchymik, do paměti lidí vstoupil díky meči Konghramatu, ale magie mu také nebyla cizí.
  Bylo tu však několik dalších, pracujících ve více či méně zdárném utajení.
Jako prvního lze bez bázně jmenovat Jabara ze Soltery, muže, který zcestoval velkou část známého světa a jeho přínos - nejen pro Orwar - je obrovský. O jeho skutcích se zpívá mnoho balad a překvapivě ne všechny vyznívají pro tohoto mága kladně. Jabar, který žije ostatně dodnes, je velice mocný a někteří lidé tvrdí, že je tajným učedníkem starých, po tisíciletí se ukrývajících pramágů.
  Na sklonku egilu přibyli poslední čtyři. Už toto číslo samo svědčí o výrazné změně obecného smýšlení. Byli to: dvorní čaroděj araverů Berholfa a Vilema - Viel, Světlanovi dva učni Tirin a Akat a později Ilden Aanves, který se přidal ke družině Tirina Hobarského.
Pak jsou tu samozřejmě ještě ti druzí. Čarodějové, stojící na druhém břehu. Ti kteří získávají své umění od Temného boha Koszhe a jeho přisluhovačů.