HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Fantazie Povahy Obranný pakt Archetypy Dobrý boj

Skupinová dynamika při hře?

Bylo by krátkozraké domnívat se, že vztahová pravidla fungující všude, kde se sejde skupina lidí vázaná nějakou činností, se společenství hráčů Her na hrdiny vyhýbají.
  I zde - při hře - zaujímají jednotlivci svá místa (role) a společenství je jimi ovlivňováno, stejně jako hra samotná. Příslušná role má při hře stejně silnou a důležitou funkci jako v životě, nicméně, při hře dochází k výrazným anomálím, způsobeným vlivem prožívaného příběhu a nereálna, které nám umožňuje ´realizovat se´ směry, které jsou nám ve vlastním životě odepřeny. Proto také vzniká touha převzít roli, k níž bychom v reálném životě nesebrali dost odvahy, neřku-li roli, kterou tváří v tvář reáliím nelze, nebo přinejmenším není proč naplňovat.
  ´Uhlídat´ při hře sám sebe zkrátka není vůbec jednoduché. Dlouhodobým setkáváním vzniká intimita, což by měl být upřímný vztah bez her, ale v prostředí, kde se noříme do světa stojícího na velmi nereálných základech nemusí být pro každého snadné zůstat oběma nohama na pevné zemi.
  Při hře, jak už jsme načali na stránce fantazie, vyplouvají na povrch nevědomé procesy a mohou začít pracovat i dětské zapouzdřené komplexy (bu bu bu). Komplexové prožívání mění jednání jedince, aniž by si toho dotyčný musel všimnout. Zaujímání falešných (zcestných) rolí pak vede u některých k touze po spojenectví ve slabosti a ke smlouvě. Tak mohou být položeny základy ´nezdravé skupiny´.

  Jak se tomu bránit?
Na první místo bychom asi postavili naší sebereflexi, schopnost, když už ne včas zabrzdit, alespoň si zpětně uvědomit důsledky vlastního jednání. Ublížit druhému lze tak snadno, zvláště když právě v té chvíli nic zákeřného nečeká a my máme dost starostí sami se sebou. Rozpoznáme-li, že jsme někomu přivodili ne právě pozitivní zážitek, vždy se můžeme minimálně omluvit. Cestou k nápravě i prevencí je otevřenost - vždy můžeme zkoušet navodit atmosféru, ve které se my sami nebojíme otevřít druhým.
  Tady je dobré si uvědomit, jak velkou moc nad takovými situacemi může mít PJ (gamemaster). Citlivý a zkušený PJ může plnit roli jakéhosi supervizora, v jehož moci je negativní situace odkrývat a navozovat cestu k nápravě. PJ může do děje hry vplést modelové situace, při kterých si hráči mají možnost uvědomit, co se uvnitř skupiny právě odehrává. Je-li silnou osobností, může situaci uvolnit i osobní zpovědí. Zpověď vůdčí osobnosti oslabuje nejistoty druhých a napomáhá k otevřenosti.

Nikdy není na škodu, něco se dozvědět o sobě i druhých. Povědomí o skupinové dynamice a vynášení sporných situací na světlo, zvyšuje šanci strávit spolu příjemnější a bezpečnější okamžiky.