HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Kníže Whertan Tajná dohoda Martila Odchod králů
Velikáni 8. egilu: Hynert Vasin Plamen Zhorgan

Martila

   Z naší vlastní historie známe spoustu příkladů toho, jak jeden jedinec dobře mínil a jeho následovníci, nebo zkrátka jen osud, změnili.
V případě wheerijského království se historie dočkala mnoha překvapení. Wheeria totiž přežila nejen svého prvního krále, nejen jedno století, ale dokonce celých pět století. Bohužel takřka ani o den více. Co se stalo tak neočekávaného, že se jak domek z karet zbořila tak zdánlivě pevná a několik set let fungující konstrukce?
   Vzpomínáte si ještě, jaký nástroj použili temní mágové z Fanghry v případě císařství Anakha? Tušíte správně. I tentokrát se jakoby odnikud objevily hordy martilských zabijáků a začaly plenit. Na sklonku osmého egilu přispěchal do Teranu spěšný kurýr se zprávou, že se nedaleko západní hranice království (tou dobou již značně rozlehlého) houfují jednotky. Zprvu se prý spojovaly jen skupinky po pěti až deseti lidech, ale po týdnu čítal nepřátelský houfec na dvě stovky hlav a stále přibývaly další. Situace se stávala ze dne na den vážnější. Celá třetina Wheerie zvaná Karwel lehla poplem během několika týdnů. Centrální část Wheerie nazývaná Orwar se za tu dobu naštěstí stačila zkonzolidovat, sebrat brannou hotovost a v sídelním městě Teranu byly spřádány dalekosáhlé plány jak naložit se vzniklou situací. Nebylo to pro vládnoucí kastu ryšavců (jak se říkalo Whertanovým potomkům podle zrzavých kštic) ani trochu lehké. Martilští se objevovali jakoby odnikud a veškeré dohody a přípravy, konané takřka plných pět set let přišly vniveč. Dokonce i v této situaci byli vládci lidem milováni, ale tíha zodpovědnosti na ně dopadala o to větší měrou. Oba mladí synové krále veleli každý jedné veliké armádě a z několikadenní vzdálenosti sledovali martilské, jejichž obrovské vojsko, rozdělené do pěti armád se pomalu stáčelo k severovýchodu, tedy k Teranu. V cestě jim však stál Orwar a právě tam se oba bratři rozhodli svést s nimi rozhodující bitvu.
   Byl v tom ale háček.
Celou tu dobu, co martilská vojska plenila Karwel, tříbil a piloval teranský magický rádce plán, kterak co nejbezpečněji a s nejmenšími ztrátami nepřítele porazit. Byl to vskutku brilantní plán. Bratři o něm ale nechtěli ani slyšet. Zvláště mladšímu se už zajídalo neustálé manipulování a toužil všem ukázat, že má vlastní rozum a dokáže si s problémy, i takhle rozsáhlými, poradit sám. Tak si příliš pozdě všiml, že martilská vojska změnila směr, aby se vyhnula jeho pasti, a namířila si to přímo k Vílímu pahorku, kde se tou dobou ukrývalo několik stovek příslušníků starých ras, kteří doufali, že jim smlouva se zakladatelem dynastie zaručí bezpečnost.
   Byla to strašlivá jatka a v jejich důsledku se událo několik tragických událostí.
   Magický rádce se odmlčel a přesto, že u něho král proseděl několik dní a nocí, od onoho osudného dne z něj nevyšlo ani slůvko. Martilské hordy se obrátily k jihu a naprosto zdecimovaly armády obou královských synů. Wheeria už měla jen několik malých soukromých armád několika bohatších velmožů, ale ty se martilským hordám nemohly ani zdaleka rovnat. Martilané plenili rabovali, a když už nebylo co vzít, zmizeli stejně, jako se objevili. Armáda se rozdělila na spousty malých oddílů, které se rozprchly po kraji a za týden po nich zůstala jen krvavá vzpomínka.