HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Araver Sangyr Důvěra za důvěru Gebriti Astver Sangyr Intres z Twolu Boj o moc Rod Laurosů Úpadek rady Nástup byrokratů Vilem z Llonu Příběh ztracené paměti

Astver Sangyr

  Araver se nevracel. Všichni znali jeho zvyk, brát odpovědnost na sebe, nikomu se nesvěřovat - nicméně čas plynul a Orwar, jak se knížectví podle sídelního města říkalo, potřeboval vládce. Mladý Araverův syn Astver se k moci překvapivě nijak nehrnul, ale společenství loajálních pérů na něj vyvinulo silný tlak, kterému podlehl.
  Astver měl totiž strach ze zodpovědnosti, kterou trpěl jeho otec v nezvyklé míře a jeho syn by rád požíval mnohem větší svobody. V řadách šlechty byl však hluboce zakořeněný dědický systém a tak se kupodivu nestalo, že by Astver o knížecí stolec přišel. Naopak. Šlechta v něm viděla odraz jeho otce a očekávala od něho záštitu a moudré vedení.
  V té době se do Orwaru naštěstí vrátil mladý Hynet Vasin, který spolu s dalšími Astvera silně podpořil, ale o tom se dočtete na stránce o Hynertu Vasinovi. Astver vládl dlouhých čtyřicet osm let a díky síle ducha, kterou po otci přece jenom zdědil a dobře voleným rádcům, proslul nakonec jako moudrý panovník. Za jeho vlády Orwar upevnil hranici, obnovil prastará obchodní ujednání s jižními državami a také s rodícím se územím coolvinským na východě.