HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Araver Sangyr Důvěra za důvěru Gebriti Astver Sangyr Intres z Twolu Boj o moc Rod Laurosů Úpadek rady Nástup byrokratů Vilem z Llonu Příběh ztracené paměti

Příchod Gebritů

  V čase největšího rozkvětu a prosperity začali ze severu přicházet první gebriti. Byla to podivná stvoření. Ptačí tělo, mocné pařáty, pár silných křídel a nad tím vším hlava podobná lidské s chytrýma pichlavýma očima. Na první pohled snad odporné, gebriti však dokázali poradit, někdy i pomoci a tak se čím dál větší počet lidí dokázal přenést přes jejich nezvyklý zjev. Nakonec došlo i k setkání Aravera s hlavním představitelem národa gebritů.
  Oba vládci se shodli na podmínkách koexistence a zdálo se, že Orwar získal v gebritech mocné a moudré spojence.
  Pak se však začali ztrácet lidé. Zprvu tomu nikdo nepřikládal zvláštní důležitost. Nezní to nijak zvlášť hezky, ale lidé se ztráceli ve všech dobách. Divočina za severní hranicí knížectví nebyla jen plná divokých šelem, ale občas sem zabloudila i tlupa skřetů a proti těmto ´lesním běsům´, jak jim lidé říkali, dokázal obstát jen málokterý zkušený muž meče a to jen v případě, že narazil maximálně na jednoho, či dva jedince z lesního národa.
  Tentokrát však bylo nebezpečí mnohem vážnější. Většina lidí ještě stále netušila co se děje, ale Araver Sangyr shromažďoval na svém pracovním stole hlášení o ztracených duších a měl čím dál větší podezření. Podíl lidí ztracených na severu knížectví, dělal oproti všem ostatním územím takřka osmdesát procent. Araver pověřil svého nejlepšího důstojníka sestavením výzvědné skupiny která měla za úkol zjistit, co se na severu vlastně děje.
  Po takřka pěti měsících se z celé skupiny vrátil jediný zvěd, ale měl informace, které Araver potřeboval a kterých se obával. Tento zvěd byl jediným živoucím svědkem útoku gebritů.
  Araver nechtěl posílat k vládci gebritů posla. Bylo to stejné, jako strčit kůzle do vlčího doupěte. Zároveň však nechtěl vyvolat otevřený spor s bytostmi kterým, jak se dozvěděl od přeživšího zvěda, se lze jen těžko ubránit. Konečné řešení, typické pro Aravera Sangyra, přišlo záhy. Posbíral své nejzkušenější vojáky, povolal několik ostřílených dobrodruhů a vydal se s nimi na sever. Postupovali opatrně ve třech skupinách kryjících si navzájem záda. Cestou narazili na několik osamělých gebritů z nichž každý na muže okamžitě zaútočil. Araverova strategie však slavila úspěch a jeho jednotka postupovala dále k severu. K místu, kde se usídlil vládce gebritů už jim zbývalo jen několik paprsků cesty, když les kolem nich ožil zpěvem.
  Gebriti byly nesnášenlivé stvůry, schopné se přetvařovat jen kvůli snazšímu přístupu k potravě, které se jim po dohodě s Araverem dostávalo v hojné míře.
  Gebriti zaútočili ze všech stran a ani všechna Araverova opatření vojáky nezachránila. I na straně Gebritů byly v tomto boji velké ztráty, ale nakonec zůstal z lidí na nohou jen Araver. Gebriti mu prokázali pochybnou čest, zabili ho bez pomoci svých podivných dovedností. Roztrhali jej ostrými silnými pařáty. Snad dokázali ve své pokřivené mysli ocenit velkého a bojovného ducha - kdo ví...