HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Araver Sangyr Důvěra za důvěru Gebriti Astver Sangyr Intres z Twolu Boj o moc Rod Laurosů Úpadek rady Nástup byrokratů Vilem z Llonu Příběh ztracené paměti

Intres z Twolu

  Astver Sangyr měl téměř vše, po čem zatoužil, jen jediného se mu nedostalo. Ani s jednou ze svých tří žen se nedočkal potomka.
  Po jeho smrti vnikla tzv. rada Orwaru, silně podporovaná již zmiňovaným a vlivným Hynertem Vasinem. Rada měla nést břímě vlády až do zvolení nového knížete. Čtete dobře! Zvolení.
Vasinův vliv byl tak obrovský, že se mu podařilo přesvědčit většinu šlechticů, že jediný způsob, jak zamezit třenicím a vnitřnímu rozkolu je nového vládce zvolit.
"Je to nejlepší způsob, jak uctít památku Astvera i jeho otce," hřímal na shromáždění pérů a - světe zboř se - do měsíce se Rada Orwaru sešla, aby zvolila svého nového vládce. Některý z velmožů pak dokonce přišel s nápadem: udělit zvolenému nástupci čestný titul Araver a tak se i stalo. V pořadí třetím vládcem Orwaru, prvním voleným, s titulem ´kníže araver´ se stal Intres z Twolu, mimochodem - vzdálený Araverův příbuzný.
  I Intres požádal Hynerta Vasina o laskavé přispění radou a Hynert, ač již politikou dost unaven, souhlasil.
  Za vlády Intrese začali na území Orwaru pronikat ze severu skřeti. Pro zasvěcené to bylo znamením, že severní hranice již není okupována krvelačnými gebrity, ale ´lesní běsi´ nebyli o nic lepší. V desátém roce Intresovy vlády byla již situace na severu natolik neudržitelná, že bylo nutné sebrat brannou hotovost a se skřety se vypořádat. ´Lesní běsi´ se však jen stáhli do lesů a když se vojsko vzdálilo, dál plenili samoty a menší osady.   Za Intresova života se stav věcí už nezlepšil.