HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Araver Sangyr Důvěra za důvěru Gebriti Astver Sangyr Intres z Twolu Boj o moc Rod Laurosů Úpadek rady Nástup byrokratů Vilem z Llonu Příběh ztracené paměti

Vilem z Llonu

  Jedním z těch, kterých se většina orwarských šlechticů obávala, jelikož nebylo jasné, jestli spolupracuje se Stravlinem, byl kníže Vilem Llonský.
  O pánech z Llonu, stejně jako o svobodných pánech z tvrze Twol se říkalo, že v jejich žilách koluje krev Aravera Sangyra. Ostatně - rodina prvního orwarského vůdce a sjednotitele pocházela právě z Llonu.
  Vilem si vzal za manželku Astru, dceru zanikajícího rodu Nolet a to jen přispělo k fámám, kterými byli llonští vládci opředeni. I minulostí rodu Noletů se táhla šňůra nevysvětlených i nevysvětlitelných událostí - jinak řečeno - nad Llonem, jakoby temné události historie neměly moc. I v nejchudších epochách město vzkvétalo, říkalo se, že llonští žebráci se poznají podle zlatých kroužků v nose a i když byl hlad, či epidemie, rodily se ve městě zdravé děti. Vždy se našli tací, kteří pošilhávali po silném a zdravém léně, ale odradily je šiky věrných a schopných llonských vojáků.
  Kníže Vilem měl dokonce vlastního rádce, o kterém se říkalo, že je čarodějem ale nikdo nevěděl, odkud pochází. Ti z Kruhu věděli, že oni jej do města zlatých věží nedosadili, ostatní se báli že ano a tak tu Llon stál, obáván i obdivován, spravován rodem s prastarou krví v žilách.
  Byl to právě Vilem, komu se dostaly do rukou vládnoucí znaky Aravera Sangyra, takřka pět set let ztracené a daly mu možnost vyvolat tak zvanou Velkou Volbu, z níž vyšel kníže Vilem jako vítěz. Snad to byla náhoda, ale spíš strach, kdo za ním stojí, v každém případě se stal Vilem v Roce Hledání, na sklonku devátého egilu podle počítání starých ras knížetem araverem, vládcem Orwaru.
  Až časem se roznesly zprávy, že mu Sangyrovy insignie přinesla skupina dobrodruhů, jejímž členem byli Tirin Hobarský, rikho Akat, Yard, muž odněkud z jihu a Loren Aelen. Byl to právě Tirin Hobarský, jehož podivuhodná ztráta paměti odstartovala sérii událostí, které zmněnily osud orwarského knížectví. O tom všem se dočtete v "Příběhu ztracené paměti".