HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Z nicoty Staré rasy Propastí let Lidská rasa Anakha

Lidská rasa

Už víme, kdy se na scéně objevili lidé. Jen není jasné, kde.
Lidé měli svůj příchod na svět jaksi členitý. Historikové tvrdí, že první pokus boha Ghlara stvořit člověka se odehrál na Jižním kontinentě na místě zvaném Ghlarův odpočinek. Je pravda, že v hloubi zmíněného kontinentu žije dodnes poloprimitivní kmen Tarbatilů, kteří mají jiné zvyky než ostatní lidská osídlení a jejich legendy jsou protkány touhou po velkém kamenném domě boha Ghlara, kde se údajně zrodili první z nich. Těžko říct, kolik je v bájích předávaných ústně pravdy a co si vyprávěči kmene prostě vymysleli.
Druhá taková komunita, podle mínění moudrých ještě starší, žila severně od Coolvinu, na okraji velké ledové pláně. Těch několik zcestovalých dobrodruhů, co do těchto míst zabloudili tvrdí, že mají hustou srst, ale chodí vzpřímeně a dorozumívají se vlastním jazykem vzdáleně podobným řeči starých wheerů. Není známo, že by se tento lid kdy někam stěhoval, jako boha uznávají ´Pána velkého obydlí´, ale proč mu tak říkají neví žádný z nich.
Z historických pramenů víme, že lidé jako takoví byli staršími rasami poprvé zaznamenáni na středovýchodě severního kontinentu. Jejich prvním skutečným městem bylo Paloram Ssaal, druhým Astaren, třetím Gebredan a čtvrtým Ontervad. Na počátku věku lidí se objevili první pramágové a vedli vládce lidských měst k moudrosti, snášenlivosti a souznění s přírodou kolem nich. Byla to magie pramágů, co lidi vedlo a chránilo a byla to ta samá magie, co vyvolalo hněv bohů a způsobilo rozvrat v lidských řadách, rozpad lidského osídlení na spoustu malých samosprávních celků.
Po všech rozepřích mágů zůstala na severním kontinentě jen dvě velká osídlení. Martilské království na západě a císařství Anakha na středovýchodě.