HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Úvodem Rok 1991 Zrození světa Do budoucna Vaše příspěvky ,

Zrození světa...

V případě Orwaru, byl na počátku všech příběhů a středobodem zrodu světa Hobar.
  Nelze si nevšimnout podobnosti mezi slovy Hobar a hobit. Víme, že autor Orwaru, tedy světa ULMEA-AI, byl jako většina fantasy fandů hodně ovlivněný J. R. R. Tolkienem, a proto bychom mu malé porušení tolkienovského copyrightu snad i mohli odpustit. Z počátečních hobitů se velmi záhy stali rikhové, jejichž rasové vlastnosti se s postupem času mírně odchýlily od známého archetypu hobitů. I když domáckost, houževnatost a pohostinnost zůstala, disponují rikhové notnou dávkou bezstarostnosti na jedné a houževnaté dopředné pracovitosti na straně druhé. Mají velký cit pro pospolitost, ale narozdíl od hobitů nejsou tolik nedůvěřiví k přišelcům zvenčí. Vyplývá to z jejich poměrně krátké historie, během níž si nestačili vyvinout konkrétní rasovou hrdost, která u jiných druhů může vést až k rasové nesnášenlivosti.
Stejně, jako první příběh ustanovil Hobar středem rodícího se světa, centrem hobarského dění byl na počátku dům čaroděje Světlana. Tady se zrodila myšlenka sporu mezi temným mágem z Emregalu a jeho tajnými odpůrci z řad orwarských čarodějů. Situace si vyžádala mapu celého knížectví a svět se stával každým okamžikem skutečnější. Zrodila se města, města potřebovala vládce, šlechtice, podloudníky, skupiny s určitým vlivem a samozřejmě nepřebernou spoustu hospod, kde by si mohli budoucí dobrodruzi rozvážit své příští kroky. Na jednom konci Orwaru prožíval rikho Tirin své první malé dobrodružství a na druhém se rodily osobnosti a staletá historie, aby ruku v ruce čekaly na ty, kteří přijdou, lační po příbězích plných tajemství.
Ještě než Tirin, Světlanův učeň, opustil Hobar, rýsovaly se kolem knížectví matné obrysy Tilgaru, Coolvinu a Balatoru a přibyl čtvrtý rozměr, časová linka do minulosti. Začínalo být zjevné, že i wheerijská říše, která tu byla dávno před Orwarem, může přinést nejedno tajemství, táhnoucí se až do dnešních dnů. "Bohové! Co všechno teprve čeká na své objevení."

Plány do budoucnosti
Ulmea-Ai - Z nicoty
Wheeria - kníže Whertan
Orwar - Araver Sangyr