HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Z nicoty Staré rasy Propastí let Lidská rasa Anakha

Anakha

Největším mezníkem v lidských dějinách byla Velká magická válka.
Vyvolali ji pramágové, aby ztrestali skupinu odpadlíků kdesi na severozápadním pobřeží kontinentu. Bůh Ghlar je varoval před dopadem magického střetu takového rozsahu, ale oni nedbali. Nejhorlivější byl jeden z mladších pramágů jménem Loventrap. Ještě než odezněly dozvuky klimatické katastrofy, ztrestal jej Ghlar vězením na odlehlém místě, kde měl Loventrap žít stovky let, dokud mu plnou vahou nedojdou důsledky jeho jednání. (K tomu došlo až koncem devátého egilu.)
Dopad magické války na přírodu a kajinu vůbec byl drtivý, ale nemalou měrou se zmněnilo i myšlení lidí. Dostali strach ze síly pramágů a tak je koncil vládců postavil mimo zákon. Bylo to směšné - žádný ze světských pánů by totiž pramágům nedokázal vzdorovat, ale mágové, sami nemálo vyděšení, odešli do vyhnanství dobrovolně. Zmizeli lidem z očí a po mnoha staletích vymizeli i z paměti. Je zajímavé, jak lidská mysl dokáže vytěsnit to, čeho se nejvíce bojí.
Na troskách světa vzniklo nové státní uspořádání, k němuž dal podnět právě velký koncil. Drtivá většina šlechticů se pod tíhou nedávných událostí usnesla, že je třeba ukončit řádění magie a zároveň se postavit hrozbě, kvůli které válka údajně vznikla. (Lidé totiž neznali pravý důvod rozepře mezi mágy, která vyústila v tak radikální a silný střet.) Tak byly položeny základy říše Anakha, která měla být prvořadě tak silná, aby odolala hrozbě ze západu (z Martilského království) a zároveň neměla mít na svém území ani jediného magicky aktivního tvora.
Ukázalo se, že to jde. Lidé byli sice zvyklí vídat ve městech vážné muže v dlouhých róbách, které stačilo slušně požádat a oni dokázali vyřešit většinu běžných problému denodenního života. Strach ze zneužití magické moci měl však křídla. Lidé. kteří se vraceli z jihu hovořili o poušti, která nemá konce a o podivných tvorech se kterými se člověk silou nemůže měřit. Kupci i dobrodruzi vyprávěli o podivných bouřích na jihu, při nichž hřmělo a lidé padali na zem jak podťatí, aby se už nikdy nezvedli. Vyprávěli o nespoutané magii, kterou nikdo neovládá a ani ovládat nemůže. Lidé do jižních krajů přestali jezdit a sedláci i farmáři z nejjižnějších osídlení opustili své domovy a odtáhli až k velkým městům na severu, z nichž nejbližší byl Peol. Astaren, hlavní město pramágů, po staletí oáza míru a blahobytu, zmizel z povrchu Ulmea-Ai.
Přesto se život vrátil do obvyklých kolejí a mír trval celý egil. Pak přišla zpráva, že se od západu blíží obrovská armáda.
´To je chvíle která prověří naši sílu a připravenost´ - hlásala šlechta a připravovala se na válku. ´Proti této hrozbě jsme se před staletími spojili, abychom jí byli schopni čelit.´
Bohužel však nebyli. V čele Martilské armády totiž táhli nepřátelští čarodějové a v celém císařství nebyl nikdo, kdo by se jim dokázal postavit.