HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Z nicoty Staré rasy Propastí let Lidská rasa Anakha

Starší rasy

  ( Existují zdroje, podle kterých můžeme tušit, že mezi rasou draků a tou, kterou vám představíme jako první existuje ještě jeden článek řetězu, ale i o něm víme tak málo, že Vám raději nebudeme předkládat matné dohady)

  Začneme počítáním času. Dnešní národy počítají čas z dlouhodobého hlediska na roky, staletí a egily. Egil je jednotka převzatá právě od starších ras a málokdo dnes ví, jak se určovala její délka. Konec egilu ohraničovalo období zvané Charnegil.
  Předkové elealských pulů používali termín egil pro vlnu. Co však znamená charn jsme nezjistili. Podobný výraz neexistuje v žádné ze známých jazykových skupin. Přesto právě Charnegil je název pro přelomové období mezi jednotlivými egily. Nevíme ani, podle čeho určovaly staré rasy délku zmíněného období. Víme, že zatímco dnes trvá egil zhruba pět staletí, zpět po časové ose se jeho trvání prodlužuje.
  Jak dlouho trval egil ve věku draků nevíme, ale první rasa, o které máme alespoň kusé informace se zrodila na počátku ostrovního věku, jehož první egil trval 1000 let.
  Byli to kosteiové.
První bytosti národa kosteiů byly poprvé zaznamenány na ostrově Arachnea v souostroví Krósos. Jejich vůdcem byl brzy zvolen věštec Laartarach a vládl svému lidu několik staletí až do dne, kdy na svět Ulmea-Ai pronikla moc Gulbaarthy, Matky démonů. Té se po předlouhém úsilí podařilo otevřít bránu do tohoto světa, ale zjistila, že jí sama projít nemůže. Vyslala tedy alespoň své démony. Branou jich prošly stovky. Nejsilnější z nich na sebe byli schopni brát jakoukoli podobu. Vmísili se mezi kosteie a započali dílo zkázy. Našeptávali, vemlouvali se a potají podrývali autoritu Laartaracha na jeho trůnu v Avil Menor. Nakonec se jim podařilo rozštěpit národ kosteiů ve dví. V podobě kosteiů se někteří z nich spojili s Laartarachovými poddanými a z těchto svazků vznikla pokřivená rasa, která sama sebe nazvala Misiss (čti Mysiš).
  Když byli Misiss Laartarachem konečně odhaleni, bylo pozdě na jakoukoli obranu. Laartarach kolem sebe shromáždil své věrné a dojednoho je zaklel do klenotu, ze kterého neměli být osvobozeni, dokud opět nepřijde jejich čas. Množící se Misiss odpluli na severní kontinent a založili město Xantia, kolem něhož vyrostla tajemná říše Waarnor.
  Zatímco byli kosteiové zakleti v rudém klenotu a misiss tiše sílili, spatřili kdesi v centru severního kontinentu světlo světa první příslušníci národa Ererai.
Ererai vládli od počátku mnohými magickými dovednostmi. Vycítili podivné napětí ve světě kolem sebe a rozhodli se žít skrytě, bez kontaktu s ostatními rasami. Neshodli se ale na místě, kde by se měli ukrýt, ani na úhlu pohledu na okolní svět a jeho zákonitosti a tak se rozdělili. Na kolik skupin se rozdělili a kde která z nich žije nevíme dodnes.
  Začátkem pátého egilu tvoří bůh Ghlar s pomocí tajemného společníka lidskou rasu aniž tuší, že tím tajemným pomocníkem je Gulbaartha, která opět našla způsob, jak alespoň myšlenkami proniknout na tento svět. Tak dostali lidé do vínku i část Gulbaartiny zloby a nenávisti. Zbytek síly, který měl připadnout aktu stvoření lidí, použila Gulbaartha ke stvoření vlastní rasy. Na svět přišli Činoras a na odvrácené straně světa stvořil bůh Fustren Angatha a Hektu, prarodiče trpaslíků.
  To je kratičký průřez posloupností zrodu mladších ras až k začátku pátého egilu - věku lidí.