HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Kníže Whertan Tajná dohoda Martila Odchod králů
Velikáni 8. egilu: Hynert Vasin Plamen Zhorgan

kníže Whertan

    určitě nebyl jediným velmožem, který si uvědomoval naprostou bezmoc všech lén po rozvrácení císařství Anakha. Také si nechtějme namlouvat, že byl prost zištnosti, protože to by snad ani nebyl člověkem. V každém případě byl ale jediný, kdo začal okamžitě jednat.
    Všechny části říše byly ve zmatku a v troskách, všude panovalo bezvládí. Celé rozsáhlé komunity migrovaly na východ a v důsledku strachu z Martily vznikala mnohá nová osídlení za řekou Giltar. Nejvýznamnějším z nich byl baronát skarrský, jehož správní oblast vstoupila později do historie jako Coolvin.
    Whertan zkontaktoval nejprve ty ze svých příbuzných, kterým si mohl dovolit alespoň maličko věřit. I jim však vyjevil ze svých plánů jen to, co považoval za nutné. Zaštítěn příslibem věrnosti a pomoci pak vyrazil k tomu, koho se nejvíce obával.
    Dalším krokem byla cesta do Gery. Tam se totiž nalézaly a do dnes nalézají největší zlatá ložiska široko daleko. Nabídl tamním pánům ozbrojenou ochranu, pokud přejdou pod jeho správu. Gera byla dokonale vydrancována a neměla co ztratit. Mělo-li se zde těžit zlato, bylo třeba zajistit, aby se hned po té, co opustí štoly nestalo kořistí lapků. To se neobešlo bez většího počtu ozbrojenců. Zde tedy dosáhl kníže Whertan největšího strategického vítězství. Téměř nikdo nevěděl, že vojáci chránící gerské doly jsou takřka devadesáti procenty jeho ozbrojené síly. Podstoupil toto riziko a vyplatilo se. O měsíc později dorazila do Teranu první dodávka zlata a Whertan doplnil stavy. Tím vešlo spojení Teran - Gera ve známost, ale málokdo už mohl zasáhnout.
    Teran se záhy stal vojenskou i ekonomickou velmocí, rostoucí na troskách císařství. Orwar, Whertanovo dědičné léno (baronát), patřil k jeho koalici od začátku. Důležité však bylo, že se k němu přidal ¨Zelený pán´ z Kruxu. Vládci města Kruxu totiž prosluli svou moudrostí a přiklonění se na Whertanovu stranu znamenalo především vyjádření důvěry a ta něco znamenala.
    Starvlin, město daleko na jihu, dostal kníže pod svou korouhev v Roce Volby sňatkem s Estvikou Stravlinskou, mimojiné dědičkou léna Lurského. Tak se po svatbě spojila v jeho rukou vláda nad čtyřmi nejmocnějšími a zároveň obchodně nejsilnějšími správními celky, jakž takž prosperujícími po rozpadu císařství Anakha.
    Postupně se pod teranskou správu utíkaly další a další državy, které se osamostatnily v předchozím období bezvládí. Whertan si vysloužil velmi dobrou reputaci a nakonec jej sami jeho leníci prohlásili králem. Tak spatřilo světlo světa království Wheeria, založeno nenásilnou cestou, takřka z vůle lidu.
    Kníže Whertan byl však zkušený a měl vizionářský pohled na budoucnost blízkou i vzdálenou. Tušil, že ještě zdaleka nezajistil bezpečnost království po všech stránkách a chystal se potají ke kroku, za který by jej jeho poddaní jistě bez milosti odsoudili.