HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Kníže Whertan Tajná dohoda Martila Odchod králů
Velikáni 8. egilu: Hynert Vasin Plamen Zhorgan

Hynert Vasin

   Araver Sangyr odešel a na uvolněný stolec usedl jeho syn Astver. Narozdíl od svého otce se nikdy nezajímal o politiku a cítil se vzniklou situací zaskočený. Rychle se snažil obklopit lidmi, kteří by mu pomohli s nelehkým úkolem, který na něj dolehl jak těžké závaží. Jedním z adeptů na zodpovědnou úlohu u dvora se stal Hynert Vasin, syn starého rádce Astverova otce.
Kdo je Hynert Vasin?
Jeho otec jej poslal do Peolu, aby se ucházel o studia v hraničářské škole. Nepřijali jej.
Cestou zpět jej přepadli lupiči. Už se loučil se životem, když tu se objevil muž v dlouhé róbě. Rozhovořil se cizím zpěvavým jazykem a lupiči začali padat jako švestky. Tak se Hynert setkal s člověkem, který se měl stát jeho učitelem, namísto předních mistrů peolské školy. Nevíme, jak se jeho učitel jmenoval, nebyl to však mistr lesní magie. Byl to skutečný mág a odvedl s sebou Hynerta na plných osm let.
Hynert Vasin se vrátil do Orwaru týden po té, co odjel Araver Sangyr. Dříve než Hynert stačil vysvětlit otci, kde byl celých osm let, okouzlil svou podivnou vážnou upřímností polovinu dvora. Jednoho dne jej oslovil Astver Sangyr a požádal jej, aby se stal jeho rádcem stejně, jako Hynrtova otce kdysi požádal sám Araver.
Hynert přijal. Nerozuměl sice politice, ale neexistovalo místo, kde by neměl otevřené dveře a tak se stal se Astverovi neocenitelným zdrojem informací. Mladý araver se učil vládnout, Hynert mu stál po boku a ve volných chvílích se zdokonaloval v magii. Učil se rychle a nejen magické formule. Za těch 47 let, během kterých stál věrně a pevně po boku aravera Orwar vzkvétal a byla to z velké části Vasinova zásluha, že je Astver Sangyr dodnes znám jako moudrý a vlídný panovník.
Astver zemřel bez potomků a páni Orwaru se shodli na tom, že jeho nástupce bude zvolen v takzvané Velké Volbě, a že tomu tak bude od toho dne po všechny časy. Ve volbě zvítězil Intres z Twolu, silně podporovaný právě Hynertem Vasinem, který měl v té době skutečně nesmírný vliv. Také Intres si jej vybral jako svého rádce a vládl s jeho pomocí dalších 25 let.
V Roce Vlka byl zvolen Lhaiak, kníže Orwarský a stal se tak IV. araverem orwarským - druhým voleným radou orwarských pánů. I on se hned pokusil usurpovat si Vasinovu moudrost a moc, ale Vasin tentokrát se vší zdvořilostí odmítá. Začíná být totiž příliš zjevné, jak lidé kolem něho stárnou a umírají, zatímco on v té době vypadá jako statný čerstvý padesátník. Uzavírá se v západní věži hradu a takřka nevychází. Lhaiak mu chce prokázat čest a proto mu uděluje titul První Čaroděj Orwaru, čímž definitivně odhaluje tajemství, které Vasin celé třičtvrtě století skrýval a svěřil je jen nemnohým.
Hynert Vasin zvolil jediné řešení, které považoval za moudré. Opustit knížectví. Učinil tak tajně a tak rychle, že se ani nedozvěděl, jak nečekaná byla reakce drtivé většiny obyvatel Orwaru. Doby, kdy si lidé libovali, jak skvělý je život bez nadvlády pramágů, byly nenávratně pryč. Všeobecně zavládl názor, že knížectví by mělo mít někoho, kdo včas odhadne nebezpečí, které nikdo z obyčejných lidí nepostřehne, ale tou dobou už byl Vasin na cestě na sever.
O dalším osudu tohoto velkého čaroděje se dozvíte na stránce Plamen.