HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Kníže Whertan Tajná dohoda Martila Odchod králů
Velikáni 8. egilu: Hynert Vasin Plamen Zhorgan

Tajná dohoda

   Navzdory celkové neoblíbenosti pramágů a magicky činných jedinců vůbec, domohl se Whertan potají slyšení u mága Styrendala z rodu Ererai. Nebylo to nic snadného, protože už jenom vznesením dotazu, kde by onoho muže našel by proti sobě popudil mnoho lidí. Jak by se zpráva o jeho zájmu o mága roznesla, nebyla by mu ani jeho značná oblíbenost mezi lidem nic platná.
  ( Odkud se mezi lidmi vzala ta téměř nenávist vůči magii, se dočtete v sekci Ulmea-Ai na stránce Anakha. )
  Whertan si včas uvědomil, že se nemůže ptát mezi lidmi a tak se vydal do Jeskyní víl, požádat o pomoc jejich tajemnou královnu. Říká se, že víly chtějí za každou radu nějaké vykoupení, protislužbu, nebo obětování se. Whertanovi se dostalo informace kde nalezne mága Styrendala a jako protislužba mu byla určena dohoda o ochraně starších ras na území wheerijského království, platná pro všechny jeho potomky, dokud Whertanův rod nevymře. Tato dohoda byla stvrzena Whertanovou krví a na jejím základě rozeslala královna víl posly na mnoho utajených míst, aby se příslušníci starších ras dozvěděli, že na území nově vzniklého království by se měli, bude-li Whertan ctít dohodu, cítit bezpečněji, než jinde. Není totiž tajemstvím, že po rozpadu císařství Anakha zavládla vůči starším, menšinovým rasám nenávist, vážící se především k jejich schopnosti vládnout přirozenou magií. Tak silný byl v té době strach lidí, kteří si uvědomili, jakou moc měli pramágové v rukou.
  Sám Styrendal, po té, co se setkal s Whertanem, souhlasil na nátlak královny víl, že stvoří pro Whertanův rod magického rádce, který provede generace jeho potomků nástrahami okolního světa a bude vždy nápomocen radou, ale to vše jen do té doby, dokud bude plněna smlouva mezi vílami a Whertanovým rodem.
Tak zajistil král nově vzniklé říše svému lidu i tichou podporu magicky činných bytostí a jeho království, podporované ´magickým rádcem´, prosperovalo a rozšiřovalo svou moc po celý osmý egil.
Sám Eltendir se v té době občas objevoval na tajných radách zasvěcených a jeho pomoc byla vždy nezištná a velmi vítaná. Moudří vládci Wheerie totiž neopovrhovali radami někoho, kdo žil životem mnohonásobně delším, než kterýkoli z nich.