HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Araver Sangyr Důvěra za důvěru Gebriti Astver Sangyr Intres z Twolu Boj o moc Rod Laurosů Úpadek rady Nástup byrokratů Vilem z Llonu Příběh ztracené paměti

Orwar

  Kníže ARAVER SANGYR byl velmi podobnou osobností jako kníže Whertan. I on se rozhodl zbudovat nové, funkční státní zřízení na troskách padlé říše a použil téměř na vlas stejných prostředků, jako Whertan. I on si nejprve zajistil patronát nad gerským zlatem. Určil totiž správce zničeného města, slíbil mu nemalou podporu a skutečně mu se svými oddíly dvakrát přispěchal na pomoc. Dvacítku svých vojáků po té zanechal ve městě, dokud nebylo vytěženo prvních deset puten zlata, za něž si správce Gery najal vlastní vojáky.
Araver Sangyr, byl prvním skutečným sjednotitelem a vládcem Orwarského knížectví. Stalo se tak v ROCE VLÁDCE, v pátém egilu podle lidí - devátém podle starých ras.
Araver Sangyr, původně kníže Llonský, po zdlouhavých jednáních uzavřel spojenectví s městy Krux a Vilen. Po té se prohlásil správcem Orwarské oblasti a během roku se k němu přidala další města. Araver Sangyr vypracoval dlouhodobý plán spolupráce mezi oblastmi, který upravoval s každou novou državou, která se k rostoucímu knížectví přidala. Ještě za jeho života sahala moc Orwaru k hraniční řece Giltar na východě, k městu Llon na jihu a k tvrzi Twol na jihozápadě. Stejně jako kdysi Wheeria, byla i síla orwarskéjo knížectví založená na ekonomické a vojenské spolupráci.
    V jediném směru šla Araverova strategie jinudy, než Whertanova. Araver se nikdy nepokusil z pozice moci připojit k Orwaru města či území svých odpůrců. Jen se dobře staral, aby okolí spřízněných velmožů požívalo drobných, ale důležitých výsad a zvýhodnění - především co se týče ekonomiky a daní - takže bohatství a prosperita Orwaru byla zmíněným odpůrcům stále na očích. Tak se ke knížectví přidali nakonec i svobodní páni z Oranu. Bylo pro ně lákavější vzdát se jisté části svobody a získat možnost podílet se na obchodním ruchu, který v Orwaru jen kvetl. Knížecí kasa se plnila a postavení Aravera Sangyra bylo rok od roku pevnější.