HROCHland
Hry na hrdiny
ULMEA AI
Wheeria
Orwarské knížectví
Publikace
Dodatky
Styrea
E-mail
Jiné činnosti skupiny
Civilization IV

naše stránky hostí
valka.cz

po zkušenosti doporučujeme
firefox_home

rádi navštěvujeme
kvasha.net

stáhněte si logo operátora
logo operátora

Araver Sangyr Důvěra za důvěru Gebriti Astver Sangyr Intres z Twolu Boj o moc Rod Laurosů Úpadek rady Nástup byrokratů Vilem z Llonu Příběh ztracené paměti

Boj o moc

  Jako čtvrtý vládce Orwaru dosedl na knížecí stolec baron Lhaiak.
  Nebyl Araverův příbuzný, ani se nijak nezasloužil o blaho knížectví a skřeti na hranicích se za jeho vlády pomalu stali běžným jevem. V těch dobách velmi stoupala pověst kruxských hraničářů, kteří si jako jediní dokázali udržet lesní běsy trochu od těla. Reputace kruxské tzv. Zelené školy nabývala na váze a město hraničářů muselo čelit každé jaro přílivu mladíků, kteří toužili po boku rodilých hraničářů chránit hranice Orwaru - a hlavně vítězit.
  Zatímco Krux držel severovýchodní hranici, začli se pérové Orwaru v tichosti paktovat jeden proti druhému, využívaje války se skřety jako rubáše, pod který nebylo vidět. Lhaiak byl slabým vládcem a popravdě řečeno, dokud pikle a úklay nesměřovaly přímo proti jeho osobě, těšil se z falešného výsluní. I on by rád uchvátil, nyní již starého, ale stále ještě schopného rádce Vasina, ale ve své hloupé pýše udělil Hynertovi titul ´První čaroděj Orwaru´, čímž do té doby utajeného kouzelníka vypudil.
  Po Vasinově odchodu doznal Orwarský dvůr výrazného uvolnění mravů a dvorním intrikám jakoby už nic nestálo v cestě. V Roce Kůže usedl na knížecí stolec Vinidar, vůdce jedné z mocenských skupin, která volala po definitivním vypořádání se se skřety. Vinidar vyždímal státní kasu na dvě obrovská tažení. Obě skončila katastrofálním fiaskem. Pak už se orwarští jen bránili a neschopní šlechtici dál pletichařili uprostřed pozvolna se rozpadající struktury knížectví.
  V Roce Stolinů na Stolec konečně dosedl jeden ze silnějších Araverů. Byl to Rialin, kníže orwarský a za jeho vlády byli skřeti, odvažující se v té době dokonce až do blízkosti tvrze Gand, postupně zatlačeni až k velkým hvozdům na severu. Přesto padlo nejedno hradiště, nejedna ves zůstala opuštěná. Přesto byl Rialin pro knížectví požehnáním. Vládl třicet osm let, avšak po něm dosadila tzv. temná koalice na knížecí stolec Dortiase, prvního "voleného" aravera ze stravlinského rodu. Jeho vláda trvala necelých dvacet sedm let a po něm ta samá koalice dosadila do čela knížectví Tadara, barona z Orlí Hůrky. Měl velké ambice, ale mdlý rozum. Za jeho vlády přišel Orwar opět o rozsáhlá severní území. Ze severu se vrátili skřeti a Tadar raději přemýšlel jak získat nějaká území na jihu. Jeho neschopnost způsobila, že se město Soltera definitivně odtrhlo od Orwaru.
  Ve dvanáctém roce své vlády Tadar zemřel a mezi lidmi se říkalo, že ne přirozenou smrtí. Vyděšení orwarští pérové tehdy zvolili jako devátého knížete aravera Nirena, neutrálního pána z Twolu. V žilách pánů z Twolu kolovala Sangyrova krev a kdekdo doufal, že Niren upevní slábnoucí knížectví a opět zažene skřety do severních hvozdů.